วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบข้อเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์


คำชี้แจง  ตอนที่ 2  แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ จงเขียนคำตอบให้สมบูรณ์ที่สุด
1.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท และนักเรียนเลือกทำประเภทใด เพราะเหตุใด
2.โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ได้กับวิชาใดบ้าง
3.หลักการโครงงานคอมพิวเตอร์กล่าวว่า
4.จุดมุ่งหมายหลักในการโครงงานคอมพิวเตอร์คือ
5.ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์นักเรียนได้ประโยชน์อะไร

3 ความคิดเห็น:

 1. 1.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท และนักเรียนเลือกทำประเภทใด เพราะเหตุใด

  2.โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ได้กับวิชาใดบ้าง

  3.หลักการโครงงานคอมพิวเตอร์กล่าวว่า..........................

  4.จุดมุ่งหมายหลักในการโครงงานคอมพิวเตอร์คือ.....................

  5.ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง

  ตอบลบ